Xomidhan

Counselors

  1. Manjil P. Saikia
  2. Partha Pratim Mishra
  3. Dr. Vikramjit Kakati
  4. Amar Jyoti Saikia
  5. neelkamal kumar
  6. Hemen Sarma
  7. Ashrujita Das Goswami
  8. Deepjyoti Borah
  9. Rashmi Rekha Borgohain