Xomidhan

Counselors

 1. Manjil P. Saikia
 2. Avinash Upadhyaya
 3. Partha Pratim Mishra
 4. Dr. Vikramjit Kakati
 5. Amar Jyoti Saikia
 6. neelkamal kumar
 7. Hemen Sarma
 8. Ashrujita Das Goswami
 9. Deepjyoti Borah
 10. Rashmi Rekha Borgohain
 11. Pranjal Kalita