Xomidhan

Counselors

 1. Anshuman Dutta
 2. Manjil P. Saikia
 3. Avinash Upadhyaya
 4. Dr. Tapati Sarmah
 5. Dr. Vikramjit Kakati
 6. DARSHANA BARUAH
 7. neelkamal kumar
 8. Hemen Sarma
 9. Ashrujita Das Goswami
 10. Deepjyoti Borah
 11. Rashmi Rekha Borgohain
 12. Disha Sharma
 13. Diganta Malakar
 14. Dr Pranjal Kumar Phukan
 15. Daisy Das
 16. Ravi Ranjan Srivastava
 17. Vidhya Thakkar