Xomidhan

Counselors

 1. Angshuman Deka
 2. Utpal Kumar Chetia
 3. Nirupam Das
 4. Arundhatee Talukdar
 5. Kaulwar Dnyaneshwar Vitthalrao
 6. rituraj nath
 7. Mushtaq Ahmed
 8. Bikram
 9. Ritukesh Bharali
 10. Biswajit Dutta
 11. Soumya Barman
 12. Santanu Borah
 13. Bidyut kumar Saikia
 14. Rudra jyoti Choudhury
 15. Bhargav Deori
 16. samrat dutta
 17. Partha Pratim Mishra
 18. Umang Kumar Rathi
 19. MD SAIFUDDIN AHMED
 20. SATAROOP KASHYAP
 21. LAKHYADHAR BARUAH
 22. Pabloo Pratim Nath
 23. Aryama Dutta Saikia
 24. Nitin Ghodke
 25. Manmit Saikia, Chartered Engineer (Mechanical)
 26. neelkamal kumar
 27. Deepjyoti Borah
 28. SANTOSH MOHAN RAJKUMAR
 29. Kangkan Thakuria
 30. Ankita A. Baruah
 31. Hirokjyoti
 32. Santosh Mohan Rajkumar