Xomidhan

Counselors

 1. AJOY LAL DUTTA
 2. Kaushik Das
 3. Arundhatee Talukdar
 4. Soumya Barman
 5. Arindam Baruah
 6. Nilutpal Gohain
 7. Rudra jyoti Choudhury
 8. Avinash Upadhyaya
 9. Partha Pratim Mishra
 10. Dr. Tanujjal Bora
 11. Apurba K Das
 12. Jayanta Bora
 13. Chandra Sekhar Tiwary
 14. Nabajit Baruah
 15. Manmit Saikia, Chartered Engineer (Mechanical)
 16. Dhruba Jyoti Deka