Xomidhan

Counselors

 1. DR. NRIPESH KALITA
 2. Mrs Daisy Rani Nath
 3. NAVIN
 4. Moloy Borah
 5. Manasjyoti Saloi
 6. BHASKAR JYOTI BORAH
 7. Kaulwar Dnyaneshwar Vitthalrao
 8. Sajal Dabral
 9. Kashyap Barman
 10. Siddhartha Padmapati
 11. Biswajit Dutta
 12. Dr GOURI GOUTAM BORTHAKUR
 13. Avinash Upadhyaya
 14. Srinath
 15. Bhargav Deori
 16. Kancinpha Hatibarua
 17. ANGSHUMAN GOGOI
 18. Amit Rana
 19. Umang Kumar Rathi
 20. Pabloo Pratim Nath
 21. Himadri Barman
 22. Aryama Dutta Saikia
 23. Girindra Deka
 24. Amar Jyoti Saikia
 25. Pranjal Kalita
 26. Kangkan Thakuria
 27. Ravi Ranjan Srivastava
 28. Mukul Kumar Das
 29. Richa Sarma
 30. Vidhya Thakkar