Xomidhan

Counselors

 1. Mrs Daisy Rani Nath
 2. Parthajyoti Borkotoky
 3. NAVIN
 4. Moloy Borah
 5. Manasjyoti Saloi
 6. BHASKAR JYOTI BORAH
 7. Kaulwar Dnyaneshwar Vitthalrao
 8. Sajal Dabral
 9. Kashyap Barman
 10. Siddhartha Padmapati
 11. Dr GOURI GOUTAM BORTHAKUR
 12. Avinash Upadhyaya
 13. Srinath
 14. Kancinpha Hatibarua
 15. ANGSHUMAN GOGOI
 16. Amit Rana
 17. Umang Kumar Rathi
 18. Pabloo Pratim Nath
 19. Aryama Dutta Saikia
 20. Girindra Deka