Xomidhan

Counselors

 1. Nandini Deka
 2. Susam Borthakur
 3. Gautam Barthakur
 4. Geetashri
 5. Angshuman Deka
 6. Prasenjit Khanikar
 7. Utpal Kumar Chetia
 8. Manoranjan Pegu
 9. Bipasha Kalita
 10. Arundhatee Talukdar
 11. Manjil P. Saikia
 12. Kaustav Padmapati
 13. Samudra Neelam Bhuyan
 14. Ritukesh Bharali
 15. Digbijoy N Nath
 16. Manabendra Saharia
 17. Saurov Hazarika
 18. Pankaj Borah
 19. Sagar Lunawat
 20. Rituparna Bhattacharyya
 21. Avinash Upadhyaya
 22. Jugantor Chetia
 23. Kunjakanan Nath
 24. MUNMEE DUTTA
 25. Partha Pratim Mishra
 26. Dr. Tanujjal Bora
 27. Subhashis Hazarika
 28. Aryama Dutta Saikia
 29. Nilam Sharma
 30. Moharnab Saikia
 31. Deepjyoti Borah
 32. Dhruba Jyoti Deka
 33. Rajdeep Barman
 34. SANTOSH MOHAN RAJKUMAR
 35. Ashmita
 36. Meenaxi Barkataki
 37. Hirokjyoti