Xomidhan

Counselors

 1. Nandini Deka
 2. Susam Borthakur
 3. Gautam Barthakur
 4. Geetashri
 5. Angshuman Deka
 6. Prasenjit Khanikar
 7. Manoranjan Pegu
 8. Bipasha Kalita
 9. Arundhatee Talukdar
 10. Manjil P Saikia
 11. Kaustav Padmapati
 12. Samudra Neelam Bhuyan
 13. Ritukesh Bharali
 14. Digbijoy N Nath
 15. Manabendra Saharia
 16. Saurov Hazarika
 17. Pankaj Borah
 18. Sagar Lunawat
 19. Rituparna Bhattacharyya
 20. Jugantor Chetia
 21. Mouchumi Bhuyan
 22. Kunjakanan Nath
 23. MUNMEE DUTTA
 24. Partha Pratim Mishra
 25. Subhashis Hazarika
 26. Aryama Dutta Saikia
 27. Joli Borah
 28. Nilam Sharma
 29. Moharnab Saikia
 30. Deepjyoti Borah