Xomidhan

Counselors

 1. Nandini Deka
 2. Susam Borthakur
 3. Gautam Barthakur
 4. Geetashri
 5. Angshuman Deka
 6. Prasenjit Khanikar
 7. Utpal Kumar Chetia
 8. Manoranjan Pegu
 9. Bipasha Kalita
 10. Arundhatee Talukdar
 11. Manjil P. Saikia
 12. Kaustav Padmapati
 13. Samudra Neelam Bhuyan
 14. Ritukesh Bharali
 15. Digbijoy N Nath
 16. Manabendra Saharia
 17. Saurov Hazarika
 18. Pankaj Borah
 19. Sagar Lunawat
 20. Rituparna Bhattacharyya
 21. Jugantor Chetia
 22. Mouchumi Bhuyan
 23. Kunjakanan Nath
 24. MUNMEE DUTTA
 25. Partha Pratim Mishra
 26. Subhashis Hazarika
 27. Aryama Dutta Saikia
 28. Nilam Sharma
 29. Moharnab Saikia
 30. Deepjyoti Borah
 31. Dhruba Jyoti Deka
 32. Rajdeep Barman