Xomidhan

Counselors

 1. Jayanta Bora
 2. utpal
 3. ARIJIT PHUKAN
 4. Geetashri
 5. Bipul Barman
 6. Tapan Borah
 7. Moloy Borah
 8. subrat gogoi
 9. Rahul Deka
 10. firoz ahmed
 11. Mushtaq Ahmed
 12. Prabir
 13. Kuldeep Baishya
 14. Vasumathi Raja
 15. MANMI BORA
 16. ajay chetry
 17. Indranil Choudhury
 18. Manash Jyoti Rabha
 19. Arup Bharali
 20. Anushila
 21. Ankush Kuhar
 22. Amit Rana
 23. Mriganka Talukdar
 24. Swathi Varahabhatla
 25. Arunjyoti Das
 26. Monindra Masia
 27. Chetan Dugar
 28. Rupkamal Talukdar
 29. Pabloo Pratim Nath
 30. Nilam Sharma
 31. Himalay Sarma
 32. Pranjal Pratim Saikia
 33. Abhijit Boruah
 34. Niharika Bora
 35. Hemanta Adhikary
 36. Biplab
 37. Dr. Anup Kumar Nath
 38. Moharnab Saikia
 39. Dr Anupam Das
 40. Ashmita
 41. Kangkan Thakuria
 42. KANGKAN RAJKHOWA
 43. Hemant Saikia
 44. Daisy Das