Xomidhan

Counselors

 1. Jayanta Bora
 2. utpal
 3. ARIJIT PHUKAN
 4. Geetashri
 5. Bipul Barman
 6. Tapan Borah
 7. Moloy Borah
 8. subrat gogoi
 9. Rahul Deka
 10. firoz ahmed
 11. Mushtaq Ahmed
 12. Prabir
 13. Kuldeep Baishya
 14. Vasumathi Raja
 15. MANMI BORA
 16. ajay chetry
 17. Indranil Choudhury
 18. Manash Jyoti Rabha
 19. Arup Bharali
 20. Anushila
 21. Ankush Kuhar
 22. Amit Rana
 23. Mriganka Talukdar
 24. Swathi Varahabhatla
 25. Arunjyoti Das
 26. Monindra Masia
 27. Chetan Dugar
 28. Rupkamal Talukdar
 29. Pabloo Pratim Nath
 30. Nilam Sharma
 31. Himalay Sarma
 32. Pranjal Pratim Saikia
 33. Amar Jyoti Saikia
 34. Abhijit Boruah
 35. Niharika Bora
 36. Hemanta Adhikary
 37. Biplab
 38. Dr. Anup Kumar Nath
 39. Moharnab Saikia
 40. Dr Anupam Das
 41. Ashmita
 42. Kangkan Thakuria
 43. KANGKAN RAJKHOWA
 44. Hemant Saikia
 45. Daisy Das