Xomidhan

Counselors

 1. Jayanta Bora
 2. Dichan Lepcha
 3. utpal
 4. ARIJIT PHUKAN
 5. Geetashri
 6. Bipul Barman
 7. Tapan Borah
 8. Moloy Borah
 9. subrat gogoi
 10. Rahul Deka
 11. firoz ahmed
 12. Mushtaq Ahmed
 13. Prabir
 14. Kuldeep Baishya
 15. Vasumathi Raja
 16. MANMI BORA
 17. ajay chetry
 18. Indranil Choudhury
 19. Manash Jyoti Rabha
 20. Arup Bharali
 21. Anushila
 22. Ankush Kuhar
 23. Amit Rana
 24. Mriganka Talukdar
 25. Swathi Varahabhatla
 26. Arunjyoti Das
 27. Monindra Masia
 28. Chetan Dugar
 29. Rupkamal Talukdar
 30. Pabloo Pratim Nath
 31. Nilam Sharma
 32. Himalay Sarma
 33. Pranjal Pratim Saikia
 34. Amar Jyoti Saikia
 35. Abhijit Boruah
 36. Niharika Bora
 37. Hemanta Adhikary
 38. Biplab
 39. Dr. Anup Kumar Nath
 40. Moharnab Saikia
 41. Dr Anupam Das