Xomidhan

Counselors

 1. Samprity Goswami
 2. Gautam Barthakur
 3. Utpal Kumar Chetia
 4. Moloy Borah
 5. Daisy Borgohain
 6. Manjil P. Saikia
 7. Deep Jyoti Deka
 8. Dr. Tapati Sarmah
 9. Moloy Bora
 10. Satyakam Dutta
 11. Manjit Nath
 12. Trishna Das
 13. neelkamal kumar
 14. Tapan Deka