Xomidhan

Counselors

 1. Kaushik Saikia
 2. Bornali Gohain
 3. Samprity Goswami
 4. Prasenjit Khanikar
 5. Bipasha Kalita
 6. Moloy Borah
 7. Dr Ballav Moni Borah
 8. Manjil P Saikia
 9. Siddhartha Padmapati
 10. Salik Miskat Borbora
 11. Dr. Hemanta Saikia
 12. Kuldeep Baishya
 13. Stuti Borgohain Konwar
 14. Poonam Agarwal
 15. Mouchumi Bhuyan
 16. pankaj kalita
 17. Partha Pratim Mishra
 18. Dr. Tanujjal Bora
 19. Umang Kumar Rathi
 20. Dr P K Das
 21. Chetan Dugar
 22. Mehboob Hoque
 23. Swarnalee Dutta
 24. Subhashis Hazarika
 25. Aryama Dutta Saikia
 26. Rajib Sutradhar
 27. Pranab Jyoti Bhuyan
 28. Bela Arora
 29. neelkamal kumar