Xomidhan

Counselors

 1. Kaushik Saikia
 2. Bornali Gohain
 3. Samprity Goswami
 4. Angshuman Deka
 5. Prasenjit Khanikar
 6. Utpal Kumar Chetia
 7. Bipasha Kalita
 8. Moloy Borah
 9. Dr Ballav Moni Borah
 10. Manjil P. Saikia
 11. Siddhartha Padmapati
 12. Salik Miskat Borbora
 13. Dr. Hemanta Saikia
 14. Kuldeep Baishya
 15. Stuti Borgohain Konwar
 16. Poonam Agarwal
 17. Dr. Tapati Sarmah
 18. pankaj kalita
 19. Partha Pratim Mishra
 20. Dr. Tanujjal Bora
 21. Umang Kumar Rathi
 22. Dr P K Das
 23. Chetan Dugar
 24. Mehboob Hoque
 25. Swarnalee Dutta
 26. Subhashis Hazarika
 27. Aryama Dutta Saikia
 28. Joli Borah
 29. Rajib Sutradhar
 30. Pranab Jyoti Bhuyan
 31. Bela Arora
 32. neelkamal kumar
 33. Dr Anupam Das
 34. SANTOSH MOHAN RAJKUMAR
 35. Kangkan Thakuria
 36. Daisy Das