Xomidhan

Counselors

 1. Moloy Borah
 2. Rupam Lahkar
 3. Reecha Bharali
 4. Manjil P. Saikia
 5. firoz ahmed
 6. Nilutpal Gohain
 7. kaustav Jyoti Sarma
 8. Ankur Bora
 9. Mriganka Talukdar
 10. Pallav Saikia
 11. Vijaya Sena Reddy
 12. Kuntal Gogoi
 13. Subhashis Hazarika
 14. Aryama Dutta Saikia
 15. Niharika Bora
 16. Hemanta Adhikary
 17. Biplab
 18. Dr. Anup Kumar Nath