Xomidhan

Counselors

 1. Angshuman Deka
 2. Moloy Borah
 3. Rupam Lahkar
 4. Reecha Bharali
 5. Manjil P. Saikia
 6. firoz ahmed
 7. Deep Jyoti Deka
 8. kaustav Jyoti Sarma
 9. Ankur Bora
 10. Mriganka Talukdar
 11. Pallav Saikia
 12. Vijaya Sena Reddy
 13. Kuntal Gogoi
 14. Subhashis Hazarika
 15. Aryama Dutta Saikia
 16. Niharika Bora
 17. Hemanta Adhikary
 18. Biplab
 19. Dr. Anup Kumar Nath
 20. SANTOSH MOHAN RAJKUMAR
 21. Ashmita
 22. Kangkan Thakuria
 23. KANGKAN RAJKHOWA
 24. Diganta Malakar