Xomidhan

Counselors

 1. Gautam Barthakur
 2. Bipasha Kalita
 3. Raj Kishore Baruah
 4. Subhalaxmi Hazarika
 5. Mayur
 6. Chandrima Das
 7. Debottom Chakraborty
 8. Bhargab Sarma
 9. DIBYAJIT BORDOLOI
 10. Rajarshi Sarma
 11. Saishan
 12. ANGSHUMAN GOGOI
 13. randhir
 14. neelkamal kumar
 15. Rajen Chetry
 16. Kangkan Thakuria
 17. Nayan Medhi
 18. Ravi Ranjan Srivastava
 19. Vidhya Thakkar